.تهیه وتنظیم توسط علی باغی به عنوان پروژه برای استاد ٌصفدری واستاد سرایی.امیدوارم مورد قبول قرار گیرد آشنایی با دستگاه های اندازه گیری

تاريخ: دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹ ساعت :18:40

(خوش آمدید)

 

چند مطلب جدید ومفید که همین هفته آماده کردم

 

POWER ANAYZER

 

 مشخصات و قابلیت های دستگاه:

 

ابعاد دستگاه 144 * 144 mm
نمايشگر گرافيكي همراه با backlight

اندازه‌‎
گيري توان اكتيو و راكتيو هر فاز
اندازه‎
گيري جريان، توان ظاهري و ضريب توان هر فاز و مجموع
اندازه‌گيري ولتاژ فاز به فاز، فاز به زمين
اندازه‎
گيري مقدار فركانس
اندازه‎گيري كلية مقادير به صورت RMS
حقيقي
ثبت و نمايش مقادير به صورت نامحدود
نمايش كليه مقادير با واحدهاي مربوطه روي LCD

داراي مدار ساعت دقيق ( تغذيه از باطري پشتيبان )

نمايش تاريخ بصورت ميلادي
داراي باطري پشتيبان با طول عمر 10 سال
قابليت تنظيم اوليهCT
از روي صفحه كليد
قابليت تنظيم اوليه و ثانويهPT
از روي صفحه كليد
امكان كاليبراسيون کليه پارامترهاي مورد اندازه‌گيري بصورت نرم افزاري × داراي طبقة ايزوله‎كنندة جريان ورودي ( داراي 3 عددCT
داخلي )
تغذيه با رنج كاري گسترده 90V تا 250V (DC يا AC
)
داراي پورت خروجي RS485 با پروتكل MODBUS RTU
قابليت اتصال به کامپيوتر و مانيتوزينگ مقادير

 

نوشته شده توسط علی باغی علی باغی | موضوع: | + |
تاريخ: دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹ ساعت :18:32

تعریف گالوانومتر:


بسته به مقدار جریان اثرهای آن به میزان متفاوت بروز می کنند. بنابر این برای اندازه گیری جریان می توان از هر یک از اثرهای شیمیای ، گرمایی یا مغناطیسی آن استفاده کرد وسایلی که برای اندازه گیری جریان به کار می روند، گالوانومتر نامیده می شود.


گالوانومتر ساده:


ساده ترین نوع گالوانومتر با استفاده از اثر گرمایی جریان ساخته شده است. این گالوانومتر دارای دو سیم نازک است که یکی از سیم ها در دو انتهایش ثابتند. و جریان گذرنده از آن اندازه گیری می شود. سیم نازک و محکم دوم دور محور عقربه پیچیده شده است. وسط سیم کشیده اول را به فنر کشیده ای وصل می کنند که سر دیگرش به بدنه گالوانومتر متصل است.

بر اثر جریان ، سیم اول گرم و دراز می شود. رشته سیم که توسط فنر کشیده می شود عقربه گالوانومتر را به اندازه زاویه معینی می چرخاند که بستگی به دراز شدن سیم یعنی شدت جریان الکتریکی دارد. صفحه گالوانومتر برای جریان بر حسب آمپر ، میلی آمپر مدرج می شود. در این صورت گالوانومتر آمپرسنج یا میلی آمپر سنج نامیده می شود.


آمپرسنج برای اندازه گیری جریان:


برای اندازه گیری جریان گالوانومتر یا آمپرسنج باید طوری اتصال داده شود که جریان کل مدار بتواند از آن عبور کند. برای این منظور باید در نقطه ای مدار را قطع و دو انتهایش را به قطب آمپر سنج وصل کرد. به عبارت دیگر آمپرسنج را باید به طوری متوالی در مدار قرار داد. چون جریان حالت ثابت را اندازه می گیریم. اینکه وسیله را به کدام قسمت از مدار وصل کنیم اهمیتی ندارد در صورتیکه در جریانهای متغییر چنین نیست.


ولت سنج برای اندازه گیری ولتاژ:


با استفاده از گالوانومتر نه فقط جریان بلکه ولتاژ را نیز می توان اندازه گرفت. زیرا بنابر قانون اهم این کمیت ها متناسبند. اگر دو کمیت با یکدیگر متناسب باشند با وسیله ای که به طور مناسب مندرج شده باشد می توان هر دو کمیت را اندازه گرفت. مثلاً تاکسی متر که فاصله طی شده را اندازه می گیرد، می توان برحسب کیلومتر مدرج کرد. ولی چون کرایه با فاصله متناسب است، درجات شمارنده را بطور مستقیم به پول پرداختی مدرج می کنند. به طوری که مستقیماً کرایه را نشان می دهد.

به همین ترتیب صفحه گالوانومتر را می توان طوری مدرج کرد که بتواند بطور مستقیم هم جریان برحسب آمپر عبور کرده از وسیله و هم ولتاژ دو سر آن را برحسب ولت اندازه بگیرد. بنابر این گالوانومتری که برای جریان مدرج می شود آمپرسنج ، در حالی که وسیله ای که برای ولتاژ مدرج می شود و لت سنج نام دارد.


دستگاه ها ی مرکب:


در حالت کلی اگر جریان I از گالوانومتر عبور کند، باید بین قطب های ورودی و خروجی آن ولتاژ معین U وجود داشته باشد. فرض کنید که مقاومت داخلی گالوانومتر یعنی مقاومت قسمت هایی از آن که جریان از آنها عبور می کند، R باشد (برای گالوانومتر ها با مغناطیس دائمی R مجموع تاب و سیم های رابط است، در حالی که برای گالوانومترهای با سیم افروزشی R مجموع مقاومت سیم گرم شده و رابط هاست).

بنابر قانون اهم U=IR می باشد. پس برای یک گالوانومتر معین ، هر مقدار از جریان با مقدار معینی از ولتاژ در دو سر قطب های آن متناظر است. بنابر این جای قرار گرفتن عقربه می تواند هم جریان و هم ولتاژ را نشان دهد. یعنی دستگاه را می توان هم به عنوان آمپرسنج و هم به عنوان ولت سنج مدرج کرد.


چگونگی قراردادن ولت سنج در مدار:


با استفاده از یک ولت سنج مدرج می توان اختلاف پتاسیل الکتریکی بین هر دو نقطه از مدار را اندازه گرفت. مثلا اگر اختلاف پتاسیل دو سر یک لامپ رشته ای را که از چشمه جریانی تغذیه می کند بخواهید اندازه گیری کنید. باید دو سر ولت سنج را به دو سر لامپ ببندید. به عبارتی ولت سنج جهت سنجش اختلاف پتاسیل (ولتاژ) دو نقطه از مدار یا یک عنصری از مدار بصورت موازی در مداز گذاشته می شود.

به عبارتی ولتاژ گذرنده از ولت سنج همان ولتاژ تمامی قسمت هایی از مدار است که آرایش موازی با ولت سنج دارد. در صورتیکه در مورد آمپر سنج قرارگیری در مدار بصورت متوالی است. و با اندازه گیری جریان گذرنده از یک تکه از مدار جریان کل مدار را می دهد، که باید با جریان المان مداری اندازه گیری شده ، برابر باشد.


مقاومت درونی ولت سنج:


ولت سنج را به جزئی از مدار که ولتاژ دو سر آن باید اندازه گیری شود به طور موازی می بندند. و از این رو جریان معینی ازمدار اصلی از آن می گذرد. پس ازاینکه ولت سنج وصل شد، جریان و ولتاژ درمدار اصلی قدری تغییر می کند. به طوری که حالا مداری متفاوت از رساناها داریم، که شامل رساناهای قبلی و ولت سنج است. مثلا با اتصال ولت سنج با مقاومت Rv به طوری موازی با لامپی که مقاومتش Rb است مقاومت کل مدار بصورت

(R= Rb/(1+Rb/Rv خواهد بود. هر چه مقاومت ولت سنج در مقایسه با مقاومت لامپ بزرگتر باشد، اختلاف بین مقاومت ولت سنج باید تا حد امکان بزرگ اختیار شود. برای این منظور یک مقاومت اضافی را که ممکن است مقاومتش به چند هزار اهم برسد، گاهی به طور متوالی به قسمت اندازه گیر ولت سنج می بندند.


مقاومت درونی آمپرسنج:


برخلاف ولت سنج، آمپرسنج همیشه در مدار به طور متوالی بسته می شود اگر مقاومت آمپرسنج Ra و مقاومت مدار Rc باشد، مقاومت کل مدار با آمپرسنج برابر می شود با :
(R=Rc(1+Ra/Rc
بنابر این در صورتیکه مقاومت وسیله در مقایسه با مقاومت مدار کوچک باشد بر طبق رابطه اخیر وسیله مقاومت کل مدار را زیاد تغییر نمی دهند. بنابر این مقاومت آمپرسنج ها را خیلی کوچک انتخاب می کنند (چنددهم یاچندصدم اهم).

 

نگاه اجمالی

پتانسیل سنج ، وسیله‌ای الکتریکی است که از قطعه سیمی مقاوم (یا از ماده مقاوم الکتریکی) با مقاومت R تشکیل شده است و روی آن یک سر اتصال لغزنده قرار دارد. که با سیم اتصال الکتریکی برقرار می‌کند و معمولا در آزمایشگاه برای تنظیم و کنترل جریان از یک مقاومت متغیر استفاده می‌شود. پتانسیل منبع در سه محل اتصال الکتریکی دارد. عبارت است از نقطه A و B در دو سر سیم مقاوم و سر اتصال لغزنده T، پیچ تنظیم صدای رادیو یا وسایل صوتی دیگر ، پتانسیل سنجی ساده و ارزان قیمت است. اما پتانسیل سنج دقیق وسیله‌ای گرانقیمت است که برای اندازه‌گیری ولتاژ با دقت بسیار زیاد بکار برده می‌شود.

اساس کار پتانسیومتر

 

اگر اتصال بین نقطه A و T برقرار شود، این وسیله به یک مقاومت قابل تنظیم یا رئوستا تبدیل می‌شود. مقاومت بین نقطه‌های A و T و شکل R1 نشان داده می شود. با حرکت سر اتصال لغزنده T در طول سیم مقاوم ، از سر اتصال A تا سر اتصال B ، مقاومت R1 از صفر تا مقدار R تغییر می‌کند. نام پتانسیل سنج از آنجا گرفته شده است که این وسیله می‌تواند مقادیر مختلف اختلاف پتانسیل الکتریکی که یا ولتاژ ، میان سر اتصال T و یکی از دو سر سیم پتانسیل سنج (مثلا نقطه A) را بسنجد.

فرض کنید باتری با نیروی محرکه الکتریکی V به دو سر A و B ، وصل شده است. مقاومت بین A و T را R1 و مقاومت بین B و T را R2 می‌گیریم. به این ترتیب ، این دو مقاومت یک تقسیم کننده ولتاژ محسوب می‌شود. ولتاژ میان دو سر اتصال A و T را VTA کسری از ولتاژ میان A و B که VBA است. در این صورت مقاومت R1 + R2 ثابت و برابر با مقاومت پتانسیل سنج ، R است. هنگامی که لغزنده در طول سیم مقاوم حرکت می‌کند، مقاومت R1 از صفر تا R و ولتاژ VTA بیان نقطه‌های A و T از صفر تا VRA تغییر می‌کند. این کار ، روش ساده‌ای برای تولید ولتاژ متغیر با استفاده از ولتاژ ثابت است.

 

مثال کاربردی

 

در مورد پیچ تنظیم صدای رادیو ، ولتاژ VBA داده شده به پتانسیل سنج ، ولتاژی با بسامد صوتی متناظر با موج صوتی است. مقدار متغیر ولتاژ دو سر اتصال پتانسیل سنج (VTA) به بلندگو داده می‌شود. (از طریق تقویت کننده رادیو) و با حرکت لغزنده شدت صوتی که از رادیو می‌شنویم، تغییر می‌کند.

پتانسیومتر دقیق

در پتانسیل سنجهای دقیق ، نسبت مقاومتهای R1 و R1 با دقت زیاد قابل تنظیم است. در این نوع وسایل ، یک باتری با ولتاژ V از طریق رئوستای r به پتانسیل سنج وصل می‌شود. و رئوستا تا جایی میزان می‌شود که ولتاژ VBA مقدار معین و دقیقی (مثلا 1.6000 ولت) داشته باشد. هنگامی که ولتاژ نامعلوم Vx را از طریق گالوانومتر به سر اتصال T اعمال می‌کنیم. نسبت R1/R را آنقدر تغییر می‌دهیم تا گالوانومتر عبور هیچ جریانی را نشان ندهد. در این شرایط ، ولتاژ Vx برابر است با (VBA(R1/R.

روش درجه بندی ولتاژ

 

برای درجه بندی ولتاژ VBA ، پیل استانداردی را با ولتاژ دقیقا معلوم به جای Vx قرار می‌دهیم، نسبت R1/R متناظر با این ولتاژ را تنظیم ، رئوستای r را برای جریان صفر گالوانومتر میزان می‌کنیم. با استفاده از پتانسیل سنج بسیار دقیق می‌توان ولتاژها را تا پنج رقم با معنی و تا حد میلی ولت هم اندازه ‌گیری کرد. اما ، فرآیند اندازه گیری با پتانسیل سنج کند و دستگاه اندازه ‌گیری هم پر حجم است. در حال حاضر ، بیشتر اندازه گیریهای دقیق ولتاژ با استفاده از ولت سنجهای رقمی و دقیق انجام می‌گیرند. پتانسیل سنج را برای درجه بندی ولت سنج رقمی می‌توان بکار برد.

 

مفهوم شنت کردن:


مثالهای مهم کاربرد به هم بستن متوالی و موازی سیم ها مدارهای گوناگون با وسایل اندازه گیری ولتاژ و جریان است. فرض کنید آمپرسنجی دارید که برای اندازه گیری جریان ماکزیمم Imax طراحی شده است و می خواهیم جریان زیادتری را اندازه بگیریم. در این حالت مقاومت کوچک r را موازی با آمپرسنج می بندیم،در این صورت بخش بزرگی از جریان از این مقاومت عبور می کند. این مقاومت را شنت یا گذرگاه فرعی می نامند.

اگر مقاومت آمپرسنج را با R نشان دهید و فرض نمایید که R به اندازه n بار r می باشد R=nr به عبارتی n=R/r به علاوه جریان ها را در مدار آمپرسنج و شنت به ترتیب با I و Iaو Ish بگیرید. در چنین صورتی بر طبق قانون اهم خواهیم داشت:
Ish=nIa

بنابر این جریان کل مدار عبارت خواهد بود با: (Ia=I/(n+1

پس جریان Ia در آمپرسنج یک بر (n+1) برابر جریان در مدار است. در نتیجه با کمک شنت می توان وسیله معینی را برای اندازه گیری جریانی به کار برد که n+1 بار بزرگتر از جریانی است که وسیله برای آن طراحی شده است. ولی وسیله فقط یک بر (n+1)جریان مورد اندازه گیری را ثبت می کند. یعنی حساسیت آن به یک بر n+1 مقدار قبلی اش کاهش یافته است.

مقدار تقسیم درجات در این مورد با ضریب n+1 افزایش یافته است. مثلا اگر انحراف عقربه آمپرسنج مربوط به 1A و مقاومت شنت یک چهارم مقاومت وسیله باشد. همان انحراف با وجود شنت به جریان 5A مربوط است. شنت ها معمولا طوری انتخاب می شود که مقدار تقسیم درجات با ضریب 10 و 100 یا 1000 افزایش یابد. برای این منظور مقاومت شنت باید 9/1 و 99/1 یا 999/1 مقاومت آمپرسنج باشد.

به طور کلی اگر بخواهیم حساسیت وسیله ای را با مقدار اولیه اش کاهش دهیم، مقاومت شنت باید برابر (r=R/(n-1 باشد. اتصال موازی شنت با وسیله اندازه گیری با هدف تقلیل حساسیت آن ، شنت کردن یا گذرگاه فرعی دادن نامیده می شود.

 

 

 

نوشته شده توسط علی باغی علی باغی | موضوع: | + |
تاريخ: جمعه بیستم فروردین ۱۳۸۹ ساعت :18:24

 

آمپرمتر

 

(طرز کار،مراحل قرار دادن در مدار،خطای دستگاه)

لغت ammeter از كلمه amper مشتق شده است. توجه كنيد كه حرف P در كلمه amper حذف شده است و فقط دو حرف اول اين كلمه در لغت ammeter بكار رفته است.

ما نمي‌توانيم الكترونها يا پروتونها را ديده يا لمس كنيم. به همين دليل نمي‌توانيم آنها را بشماريم. در نتيجه به ابزاري احتياج داريم تا بتوانيم آنها را بشماريم. شدت روشنايي لامپ مشخصاتي از شدت جريان را به ما نشان مي‌دهد، ولي دو نقص اصلي دارد. اول اينكه نمي‌تواند شدت جريان را در واحدي كه به آساني قابل يادداشت و مقايسه با اندازه گيري شدت جريان در محلها و زمانهاي ديگر است، اندازه بگيرد. همچنين در شدت جريانهاي معين مي‌توان از آن استفاده كرد. اگر مقدار شدت جريان خيلي كم باشد، لامپ روشن نمي‌شود و اگر شدت جريان خيلي زياد باشد، لامپ مي‌سوزد. براي رفع نقص اول به ابزاري احتياج داريم كه به ما نشان دهد، چند آمپر (چند كولن الكترون در هر ثانيه) در مدار جريان دارد. دستگاه مخصوصي كه اين اندازه گيري را انجام مي‌دهد، آمپرمتر (ammetr) ناميده مي‌شود.

طرز كار آمپرمتر

آمپرمتر مقدار شدت جرياني را كه از آن مي‌گذرد، بوسيله يك عقربه كه در روي صفحه درجه بندي شده حركت مي‌كند، نشان مي‌دهد. ميزان انحراف عقربه آمپرمتر با تعداد الكترونهايي كه از اين دستگاه مي‌گذرند، نسبت مستقيم دارد. يعني نشان مي‌دهد كه چه مقدار بار الكتريكي در ثانيه از آن عبور مي‌كند.

طرز استفاده از آمپرمتر

آمپرمتر از خيلي جهات شبيه كنتور آب است كه ميزان آب مصرف شده منازل را اندازه مي‌گيرد. هر دو دستگاه (آمپرمتر و كنتور آب) بايد طوري در مدار قرار گيرند كه جريانهاي الكتريسيته و آب از آنها بگذرد، تا بتوان شدت جريان را اندازه گرفت. تمام آبي كه از لوله اصلي وارد خانه مي‌شود، بايد از كنتور آب عبور كند. آمپرمتر نيز بايد طوري قرار گيرد كه تمام جريان الكتريسته از ان بگذرد، تا بتوان تمام شدت جريان الكتريكي را بوسيله آن اندازه گرفت. اين نوع اتصال را اتصال متوالي يا سري مي‌گويند. يعني اجزا تشكيل دهنده مدار در يك خط مستقيم (يك مسير هدايت كننده) به يكديگر اتصال دارند.

مراحل قرار دادن آمپرمتر در مدار

براي قرار دادن آمپرمتر در مدار متوالي به ترتيب زير عمل كنيد.

1. نيروي خارجي را كه به مدار وارد مي‌شود، قطع كنيد.

2. آن قسمت از مدار را كه آمپرمتر در آن قرار دارد، باز كنيد يا ببريد.

3. انتهاي مثبت آمپرمتر را به سيمي كه به قطب مثبت پيل مي‌رود، وصل كنيد.

4. انتهاي منفي آمپرمتر را به سيمي كه به قطب منفي پيل مي‌رود، وصل كنيد.

مراحل 4 , 3 (كه عبارتند از انتقال مثبت به مثبت ، منفي به منفي) را دقت در پلاريته مي‌نامند و اين امر مهم است. زيرا دستگاه اندازه گيري آمپرمتر شدت جريان را در يك جهت نشان مي‌دهد. اگر دستگاه اندازه گيري را بطور عكس در مدار قرار دهيم، چون جريان در جهت عكس (كه مناسب آمپرمتر نيست) از آن مي‌گذرد و انحراف عقربه بوجود مي‌آيد كه باعث شكسته شدن يا خم شدن آن مي‌گردد. فيش قرمز را به جك قرمز آمپرمتر و فيش سياه را به جك سياه در بالاي آمپرمتر وصل كنيد.

خطاي دستگاه اندازه گيري (Meter Tolrances)

بايد توجه داشت كه در يك مدار معين آمپرمترهاي مختلف ، اندازه شدت جريان را با كمي اختلاف نشان مي‌دهند. اين امر بدان دليل است كه مقداري از انرژي كه در مدار جريان دارد، براي بكار انداختن آمپرمتر مصرف مي‌شود و همه آمپرمترها هم يكسان نيستند. همچنين به علت اختلافي كه در ساختمان آمپرمتر و تلف شدن انرژي وجود دارد، شدت جرياني را كه در روي آمپرمتر مي‌خوانيد، تقريبي است. دستگاه اندازه گيري درست است كه حدود خطاي آن 0± در صد اندازه واقعي باشد. يعني اگر شدت جريان اصلي 100 آمپر باشد، روي دستگاه آمپرمتر حدود 9 تا 10 آمپر را مي‌خوانيد.

بكار بردن آمپرمتر

1. يك آمپرمتر ساده را برداريد. در انتخاب دستگاه اندازه گيري دقت كنيد كه شدت جريان مدار نبايد بيش از حد تعيين شده براي اندازه گيري باشد. زيرا آمپرمتر بر حسب درجه بندي خود ، شدت جريانهاي معيني را مي‌تواند اندازه بگيرد. در مورد اين آزمايش مي‌توانيد فرض كنيد كه آمپرمتر داراي توانايي كافي براي اندازه گيري شدت جريان مي‌باشد.

2. فيش قرمز را به جك قرمز و فيش سياه را به جك سياه وصل كنيد.

3. مطمئن شويد كه به مدار انرژي داده نمي‌شود. كليد مدار بايد باز باشد (به خاطر حفظ جان خود هيچگاه سعي نكنيد كه آمپرمتر را در مداري كه انرژي الكتريكي در آن جريان دارد قرار دهيد).

4. با جدا كردن سيم رابط بين T2 و T1 مدار را باز كنيد. با قرار گرفتن آمپرمتر بين اين دو نقطه مدار كامل مي‌شود.

5. با رعايت پلاريته ، فيش سياه را به T1 و فيش قرمز را به T2 وصل كنيد. اگر پلاريته مناسب در نظر گرفته نشود، عقربه آمپرمتر به طرف چپ منحرف شده و اين عمل موجب خرابي دستگاه اندازه گيري خواهد شد.

6. كليد مدار را ببنديد و درجه‌اي را كه آمپرمتر نشان مي‌دهد بخوانيد. هميشه از روبرو به صفحه درجه بندي شده آمپرمتر نگاه كنيد و هيچوقت تحت هيچ زاويه‌اي درجه آمپرمتر را نخوانيد.

7. درجه‌اي را كه خوانده‌ايد، يادداشت كنيد.

8. كليد مدار را باز كنيد.

نوشته شده توسط علی باغی علی باغی | موضوع: | + |
تاريخ: جمعه بیستم فروردین ۱۳۸۹ ساعت :18:7

 

1-   دستگاه های اندازه گیری تابلویی

این دستگاه ها معمولاّ یک رنج دارند واز دقت کمی برخوردارند کاربرد انها در روی تابلو های برق به منظور نشان دادن کمیت مورد نظر می باشد

2-   دستگاه های اندازه گیری پرتابل (قابل حمل)

این دستگاه ها کاربرد وسیعی در صنعت برق دارند این دستگاه ها بهدو صورت آنالوگ ودیجیتال در کارخانه جات ساخته می شوند .از انجا که این دستگاه ها  کمیت های مختلف (جریان ،ولتاژ،ومقاومت و....)را اندازه گیری می کنند در اصطلاح با عناوین آوومتر(A.V ویا مالتی متر در بازار به فروش میرسد .)

3-   دستگاه های اندازه گیری آزمایشگاهی

به منظور انجام برخی از تحقیقات علمی در آزمایشگاه وکنترل دقیق فرایند تولید صنایع پیشرفتۀ نظامی ،اتمی وفضایی به دستگاه هایی نیازمند است که از دقت وکیفیت مرغوب تری نسبت به دیگر دستگاه ها برخوردار است.

4-   اندازه گیری جریان متناوب

آمپر متر:مقدارجریان الکتریکی عبوری ازیک مصرف کنند ۀ یک فازیاسه فازبه وسیلۀ امپرمتر اندازه گیری می شود.

5-   اندازه گیری اختلاف سطح الکتریکی (ولتاژ)

مقدار ولتاژدوسریک مولد یامصرف کننده را به وسیله ولت متر اندازه گیری می کنند وباید با دو سر مصرف کننده به صورت موازی قرار بگیرد.

کلید ولت متر:برای اندازه گیری مقدار ولتاژ های خطی و فازی درشبکه های سه فازه از طریق تنها یک ولت متراستفاده می شود.این کلید در حالت های مختلف ،ولتاژبین خطوط را اندازه گیری میکند.

 

 

 

نوشته شده توسط علی باغی علی باغی | موضوع: | + |
تاريخ: جمعه بیستم فروردین ۱۳۸۹ ساعت :18:1

(تجهيزات اندازه گيری)

 

 آمپرمترها:

وسايلی برای اندازه گيری جريان الکتريکی می باشند. از جهات مختلف انواع مختلفی دارند. برای سفارش يک آمپرمتر بايستی به نکات زير توجه کرد و آنها را برای سازنده در مقطع سفارش مشخص نمود:

1- سايز آمپرمتر(48x48, 72x72, 96x96, 144x144, 48x96)

2- نحوه ی نصب (مناسب برای نصب روی درب Flush Mounted يا مناسب برای نصب روی يک سطح  Surface Mounted، که اکثر قريب به اتفاق موارد نوع Flush Mounted در صنعت تابلو سازی کاربرد دارد.)

3- کلاس دقت (0.5، 1 ، 1.5) که هر چقدر اين عدد کوچکتر باشد دقت وسيله اندازه گيری بيشتر است.

4- نحوه مندرج نمودن صفحه آمپر متر : برای اين مشخص نمودن اين مشخصه بايستی دو مشخصه فرعی را ذکر نمود.

1-4- نسبت تبديل ترانس جريانی که آمپر متر را تغذيه میکند.

2-4- حداکثر جريانی که ممکن تست از آمپرمتر عبور کند بدون آنکه ضربه ای ناگهانی به عقربه ی آن برخورد کند.

به اين مشخصه در زبان انگليسی Graduation می گوييم و عدد مشخص کننده اين کميت می تواند 1 يا 1.2 يا 2 يا 5 و يا 6 باشد. در مصارف موتوری به دليل اينکه جريان راه اندازی 5 الی 6 برابر جريان نامی است

Graduation=5 or 6 مورد نياز است ولی در مصارف غيرموتوری اين عدد می تواند 1.2 و يا 1 باشد.

5- حداکثر زاويه ای که عقربه طی می کند (اين عدد می تواند 90 درجه و يا 180 درجه و يا 240درجه باشد.)

برخی آمپرمترها می توانند به عقربه ای مجهز باشند که فقط می تواند از اعداد کم به سمت اعداد بزرگتر حرکت کند. به عبارت ديگر پشت اين عقربه خاص فنری وجود ندارد که در ازای وقتی که جريان کم می شود عقربه نيز به سمت اعداد کمتر برگردد. به اين گونه آمپرمترها که مجهز به عقربه ثانويه ای با اين مشخصه باشد، آمپر متر را مجهز به

Max. Demand گويند. تصور کنيد يک اپراتور عقربه ی Max. Demand را روی صفر می گذارد و برای مدتی به عنوان مثال چند ساعت، چند روز و يا چند هفته ديگر موردی پيش نمی آيد که به اين وسيله مراجعه کند، بلافاصله پس از مراجعه به اين نوع آمپر متر می تواند دريابد که در تمام طول غيبت، حداکثر جريانی که از اين آمپرمتر گذشته به چه ميزانی بوده است. البته طبيعی است که اين آمپرمتر با عقربه عادی ديگر خود که مجهز به فنر برگشت می باشد مقادير لحظه ای جريان را نشان می دهد.

نکات فنی ديگری نيز در خصوص آمپرمترها وجود دارد که بايستی دقت نمود، به عنوان مثال آيا آمپرمتر مختص جريان AC است و يا DC ؟

اگر AC باشد در عالم واقع کدام کميت را اندازه گيری می کند؟ مقدار مؤثر يا مقدار Peak و يا غيره...

البته وقتی شما در هنگام سفارش يک آمپرمتر نسبت تبديل CT را قيد می نماييد، بطور تلويحی به سازنده می گوييد که جريان مورد اندازه گيری  از نوعAC است ولی به هر ترتيب نوع و ماهيت جريان از حيث AC و يا DC بودن بايستی برای سازنده روشن شود.

ولتمترها :

ولتمترها نيز فی الواقع مشابه آمپرمترها هستند با اين تفاوت که بجای نسبت تبديل جريان بايد نسبت تبديل ولتاژی را مشخص کرد. گاهی اوقات ديده میشود که کارکنان شرکت در حين سفارش می گويند :

VT Ratio: 20000/√3/100/√3. در هنگام سفارش ولتمتر نبايد √3 را گفت بديهی است که اگر ولتمتر به ازای 100 ولت در ورودی اش مقدار 20 کيلو ولت را نشان می دهد. به ازای 3√/100 ولت در ورودی اش عدد 11500 ولت را که همان 3√/20000 است را خواهد نشان داد.

اختلاف ديگری که ولتمتر با آمپرمتر دارد اين است که Graduation يا Full Scale Indication عقربه هيچگاه

نمی تواند و اساسأ لازم نيست که 5 يا 6 برابر حالت ولتاژ نامی سيستم باشد، زيرا هيچوقت ولتاژ شبکه 5 يا 6 برابر حالت ولتاژ نامی اش نمی شود، معمولأ Graduation برابر با 1.2 کفايت می کند.

 

ترانسديوسرهای ولتاژی و جريانی :

ترانسديوسرها با يک ورودی اعم از جريانی يا ولتاژی اين وظيفه را بر عهده دارند که از ثانويه ترانس ولتاژ يا جريان تغذيه شده و در خروجی خود يک مقدارDC  در حد ميلی آمپر در اختيار مصرف کننده قرار دهند. هدف از اين خروجی قابل انتقال نمودن جريان يا ولتاژ تبديل شده در حد ميلی آمپر تا محلهای دوردست است. طبيعی است که 5 آمپر ثانويه يکCT و يا 100 ولت ثانويه يک VT نمی تواند به اتاق کنترلی که در پانصد متری قرار دارد انتقال يابد، اينجاست که

ترانسديوسر معنی پيدا مي کند. تصور کنيد که يک ثانويه 5 آمپر يک ترانس جريان يک ترانسديوسر جريان را تغذيه می کند، حال اين ترانسديوسر يک جريان 20 ميلی آمپر را در خروجی خود ظاهرخواهد کرد. ترانسديوسرها معمولأ 20 ميلی-

آمپر را به ازای ورودی نامی خود در خزوجی ظاهر می کنند. اما اگر جريان ثانويه ترانس جريان صفر شود، می توانيم از ترانسديوسر انتظار داشته باشيم صفر ميلی آمپر يا 4 ميلی آمپر را در خروجی خود ظاهر کند.

اگر از ترانسديوسر بخواهيم 4 ميلی آمپر به ازای وزودی صفر از خود ظاهر کند، حتمأ بايستی ترانسديوسر تغذيه مجزا داشته باشد. ترانسديوسرهايي که صفر ميلی آمپر به ازای ورودی صفر در خروجی خود ظاهر می کنند، می توانند ( ممکن است) از ورودی خود تغذيه شوند و تغذيه مستقل ديگری نداشته باشند.

بعضی ها تصور می کنند که بايستی نسبت تبديل ترانس جريان يا ولتاژ را برای سازنده ی ترانسديوسر مشخص نمود در حاليکه اصلأ اينطور نيست، ترانسديوسر خودش هيچ نشان دهنده ای ندارد که نشان دهد مثلأ 20 ميلی آمپر مترادف با چه کميت واقعی ای می باشد، ولی اگر بخواهيم از خروجی يک ترانسديوسر در اتاق فرمان قرائتی داشته باشيم آنجا بايستی به سازنده ی مثلأ آمپرمتر بگوييم که آمپرمتری نياز داريم که به ازای 20 ميلی آمپر، 100 آمپر و به ارای 4 ميلی آمپر، صفر نشان دهد. البته خروجی 20-4 ميلی آمپر ترانسديوسرها بيشتر برای کنترل پروسس کاربرد دارد تا قرائت در اتاق فرمان.

واتمترها و وارمترها :

واتمترها و وارمترها هم از ديگر وسايل اندازه گيری هستند که به ترتيب توان اکتيو و رِاکتيو را اندازه گيری می کنند.

اين نوع لوازم اندازه گيری وروديهای جريان و ولتاژ را با هم دارند چرا که برای اندازه گيری توان، هم ولتاژ و هم جريان نياز می باشد. مدارات الکترونيکی خاصی با ضرب برداری جريان و ولتاژ در خروجی خود يک جريان می سازد که اين جريان در گالوانمتر منجر به تحريک عقربه نشان دهنده می شود. جريان خروجی اين مدار الکترونيک که ترانسديوسر نام دارد و به ازای مقادير ورودی نامی، يا 1 ميلی آمپر است يا 4 ميلی آمپر. به عنوان يک اصل، مجموعه ی واتمتر از دو المان تشکيل شده است: گالوانمتر و ترانسديوسر. گاهی اوقات جعبه ترانسديوسر و گالوانمتر به هم متصل و يک مجموعه يک پارچه هستند، ولی برخی سازندگان ترانسديوسر را در يک جعبه جداگانه و گالوانمتر را جداگانه می دهند. در اين صورت جعبه ترانسديوسر را بايد داخل محفظه کنترل نصب و سيمهای خروجی ترانسديوسر را برای تحريک عقربه گالوانمتر، به پشت جعبه LV هدايت نمود. توجه کنيد که يک آمپرمتر هيچ ارتباطی به ترانسديوسر جريان ندارد و اين دو المان مستقل از هم هستند ولی واتمتر حتمأ با ترانسديوسر معنی پيدا می کند، برای سفارش يک وارمتر به نکات زير توجه کنيد:

1-Graduation مفهوم زياد و مهمی ندارد.

2- بايستی نسبت تبديل CT و VT تغذيه کننده را حتمأ داد. اين اطلاعات برای نحوه ی مندرج کردن صفحه گالوانمتر به سازنده کمک می کند.

3-کلاس دقت ضروری است که ذکر شود.

4-نوع شبکه را بايد مشخص نمود، مثلأ اگر شبکه شما کاملأ متعادل باشد، ممکن است يک واتمتر تکفاز (با يک ورودی جريانی و يک ورودی ولتاژی ) سفارش داد. البته اين نوع واتمتر کميتی که نشان خواهد داد مربوط به سه فاز خواهد بود. ممکن است شبکه سه فاز شما متعادل باشد ليکن شما واتمتر يا وارمترها را بخواهيد که حتمأ سه فاز باشد. ( ورودی جريانی و ولتاژی اش بيشتر از يک فاز باشد. )

ولی در اين حالت بايستی نوع شبکه را واضح تر عنوان کنيد:

3Phase, 3Wire, Balance Load يا 3Phase, 3Wire, Unbalance Load يا 3Phase, 4Wire, Unbalance Loa

هر يک از اين نوع شبکه های فوق در وروديهای واتمتر يا وارمتر اثر مي گذارند. مثلأ ممکن است ولتاژ فاز وسط و جريان فازهای R و T را بخواهند.

به عنوان مثال در حالت سيستم سه فازه ی،چهار سيم، غير متعادل بطور قطع جريان و ولتاژ هر سه فاز نياز می باشد.

اگر يک مشتری بخواهد که هم قرائت عقربه ای داشته باشد و هم پس از قرائت، يک سيگنال 20-4 ميلی آمپر هم به اتاق کنترل ببرد، بايد به سازنده بگوييم که ترانسديوسر بايد خروجی 20-4 ميلی آمپر داشته باشد و گالوانمترش نيز با همين سيگنال خروجی کار کند.

مشخصاتی نظير سايز گالوانمتر(96*96يا...) و نحوه نصب(Flush or…) و زاويه انحراف عقربه (240......90) در مورد واتمترها و وارمترها بايد مشخص گردد.

 

نوشته شده توسط علی باغی علی باغی | موضوع: | + |
تاريخ: جمعه بیستم فروردین ۱۳۸۹ ساعت :17:55
(کار با مولتی متر)
 


آیا تا کنون به آزمایشگاه برق – الکترونیک وارد شده اید؟ ممکن است که ترس از برق گرفتگی و یا هر حاد ثه ای دیگر سدی برای کنجکاوی شما گردد. اما در واقع چنین نیست . با رعایت کردن کلیه نکات ایمنی بی شک شما نیز می توان از لذت کشفیات جدید و یا حتی شنیدن صدای یک بوق ساده که ساخته دست خود شماست برخوردار گردید.

در این پست قصد داریم شما را با ساده ترین دستگاه اندازگیری در آزمایشگاه برق آشنا کنیم.

مولتی متر:

مولتی متر ها امروزه در انواع مختلف دیجیتالی با قابلیت های متفاوت در بازار یافت می شود. برای شروع بد نیست با ساده ترین آن "مولتی متر selector ی " کار خود را آغاز کنیم.

در شمای کلی این دستگاه یک صفحه مدرج به همراه یک selector مشاهده می کنید. همانطور که از اسم آن مشهود است این دستگاه برای اندازگیری کمیت هایی مانند اختلاف پتانیسل- مقاومت- جریان طراحی گردیده و برای استفاده از selector دستگاه به ترتیب بر روی واژه های volt- ohm – ampere کمک گرفته می شود.
لازم به تذکر است روی دسته سلکتور نشانگری مو جود است که تعیین کننده دامنه کاری در اندازگیری های شما می باشد.
این دستگاه نیز مانند هر سیستم دیگری دارای دو ترمینال آند و کاتد می باشد. برای استفاده صحیح از دستگاه بایستی سیم مشکی را به ترمینال منفی و سیم قرمز را به ترمینال مثبت متصل کنید. حال دکمه
power دستگاه را زده و هر نوع اندازگیری را می توانید شروع کنید.

حال فرض می کنیم که مقاوتی را که می خواهیم آزمایش کنیم 100 اهم باشد. با تو جه به اینکه سلکتور روی 1*R ایستاده عقربه عدد 100 را نشان میدهد و چنانچه رنگهای روی مقاومت پاک شده باشند در خواهیم یافت که مقاومت ما 100 اهمی است ولی اگر مقاومت ما از 5 کیلو اهم بیشتر باشد عقربه تقریبا روی علامت بینهایت می ایستد و ما در این مبنا نمی توانیم مقدار مقاومت را بخوانیم . از این رو سلکتور را روی R*10 قرار میدهیم.
R*10 به این معنی است که اگر عقربه هر عددی را نشان دهد آن عدد باید ضربدر 10 شود تا مقدار اصلی مقاوت را بتوانیم بخوانیم.

به عنوان مثال اگر مقاومت ما 10 کیلو اهم باشد عقربه روی یک کیلو اهم می ایستد و اگر یک کیلو را ضربدر 10 کنیم مقدار اصلی مقاومت که همان 10 کیلو اهم است به دست می آید. در این ردیف Range یا مبنا نیز بیشتر از 50 کیلو اهم را نمی توان خواند. پس اگر مقاومت ما از این مقدار بیشتر باشد باید سلکتور را روی R*100 قرار دهیم و همانطور مانند قبل هر چه عقربه نشان داد باید این دفعه ضربدر 100 کنیم.

مطلبی را که باید یاد آور شویم این است که هر وقت ما مبنا و یا رنج را در قسمت آزمایش مقاومتها عوض کنیم باید عقربه را "میزان" یا Adjust کنیم.

طریقه میزان کردن عقربه(calibration):
به این ترتیب است که اگر سلکتور را روی
RX قرار دادیم باید دو سیم اهم متر را به هم وصل کنیم. در این صورت عقربه منحرف می شود و باید روی عدد صفر بایستد. چون مقاوتی بین دو سیم اهم متر وجود ندارد. ولی اگر اینطور نشد باید عقربه را با ولومی که سمت راست اهم متر با علامت اهم نشان داده شده میزان کنیم تا روی عدد صفر بی حرکت بماند و بعد مقاومت مورد نظر را آزمایش می کنیم .

حال به قسمت ولتاژها می پردازیم:
ابتدا از ولتاژ مستقیم
DC.V
شروع می کنیم. همانطور که میبینید این قسمت دارای شش مبنای اندازگیری است که از 0.25 ولت تا 1000 ولت مستقیم را می تواند اندازه بگیرد. طرز کار این قسمت نیز تقریبا مانند اهم است یعنی اگر سلکتور را روی 10 ولت قرار دهیم دستگاه ما حداکثر تا 10 ولت را می تواند نشان دهد.
این طبقه بندی اعداد را روی صفحه قسمتی که سه طبقه عدد قرار دارد می توانید ببینید. سمت چپ مدار نیز با
DC.V و میلی آمپر مشخص شده . حال اگر شما خواسته باشید که یک باتری و یا منبع تغذیه جریان مستقیم را آزمایش کنید باید سیم مثبت دستگاه را به مثبت منبع تغذیه و سیم منفی دستگاه را به منفی منبع تغذیه وصل نمایید. اگر چنانچه باتری شما به عنوان مثال شش ولت است باید سلکتور را روی عدد 10 قرار دهید. در این صورت عقربه عدد 6 را نشان می دهد ولی اگر باتری شما از 10 ولت بیشتر و از 50 ولت کمتر بود باید سلکتور را روی عدد 50 قرار داد و چنانچه بیشتر بود روی 1000 ولت.

برای اندازگیری جریان مستقیم نیز مانند ولتاژ عمل میکنیم . یعنی اگر سلکتور را روی عدد 0.5 قرار دهیم دستگاه حداکثر تا 0.5 میلی آمپر میتواند اندازه بگیرد و اگر روی 10 باشد حداکثر 10 میلی آمپر و چنانچه روی 250 باشد تا 250 میلی آمپر.

نوشته شده توسط علی باغی علی باغی | موضوع: | + |
تاريخ: جمعه بیستم فروردین ۱۳۸۹ ساعت :17:50

معرفی چند مدل از سیگنال ژنراتور

 

فرکانس 100KHz ~ 150MHz * خروجی هارمونیک تا 450MHz * آدیو ژنراتور استریو مجزا 1KHz * مدولاسیون AM / FM داخلی و خارجی *

ASG150A:150MHz

 

 

فرکانس 100KHz ~ 150MHz * خروجی هارمونیک تا 450MHz * آدیو ژنراتور استریو مجزا 1KHz * مدولاسیون AM / FM داخلی و خارجی * فرکانس متر داخلی 1.3GHz

ASG150D:150MHz

 

 

سوئیپ مارکر ژنراتور دیجیتال * فرکانس تا 310MHz * سوئیپ با پهنای 20MHz * امکان تنظیم دامنه خروجی  * مدولاسیون AM

SM1310:310MHz

 

 

سیگنال ژنراتور سینتی سایزری * فرکانس 100KHz~ 150MHz * مدولاسیون AM / FM استریو * 100 حافظه ذخیره شکل موج * خروجی GPIB , RS-232 * ریموت کنترل  * خروجی 20dbµv ~126dbµv-

SG1501B:150MHz

 

 

سیگنال ژنراتور سینتی سایزری * نمایشگر LCD * مبدا فرکانسی 100KHz * مدولاسیون AM / FM استریو * 100 حافظه ذخیره شکل موج * خروجی RS-232 * قابل استفاده در : سیستم های تلویزیون ، رادیو ، بی سیم ، پیجر

SG8150:220MHz , SG8550:1100MHz

 

 

نوشته شده توسط علی باغی علی باغی | موضوع: | + |